fredag 4. juni 2010

Nyhet fra NRK Møre og Romsdal

Klikk på den gule linken under for å få se de direktesendte intervjuene: NRK distiktsnyheter Møre og Romsdal - fra i går kveld;
Klikk her for å se Nyhetsinnlaget.

På Høgskulen i Ålesund var det i går kveld seminar med Professor Med. Kenny De Meirleir fra Belgia. Det var opplagt for helsepersonell, men også pasienter og pårørende kunne delta. Foredraget handla før pausen om diagnosekriterier,  årsakssammenheng og biokjemi blant anna. 

Etter pausen fortsatte han med forklaringer og tok med litt om det nye retroviruset XMRV. Dette var informasjon som han hadde fått med fra den forskningsgruppen som jobber med dette hos WPI. 
Det er nå klart for testing av dette i Europa og det vil skje med de samme metodene som ble brukt i USA ved Whittermore Peterson Institute, Nevada. Rutt skiver om det her. Det er mye sannsynlig at det også finnes hos en stor del av pasientene her, han hadde en forsiktig antagelse og bekreftet at det er allerede funnet hos en norsk pasient fra en svensk klinikk. 

Som sagt i begynnelsen av intervjuet er professoren omstridt. Han sa at det er ubehagelig å være i en krig, og at han helst ønsket at ressursene skulle gå til fremskritt og fremgang i forskning, og for pasientene. Han sa også at når legene ikke vet hva en sykdom skyldes, så havner den veldig lett  i psykiatrien - noe historien viser med Parkinson og MS blant andre.  

Det ble mye å fordøye og jeg innrømmer at jeg trenger litt tid for å absorbere informasjonen.
Han sa en hel masse om mye, - jeg er jo ingen lege- har heller ikke noen ønsker om å bli det- men for mine ufaglærte ører så er det nok å høre at det finnes sammenhenger, at det finnes medisiner og hjelp. Om enn litt frem i tid. Det er ikke så lite. Det er faktisk helt supert!

Vi snakkes ! Håper det ble slik noenlunde riktig referert....

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...